Wszystkie prace fotograficzne są własnością autora blogu. Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.
Blog > Komentarze do wpisu
18. Ferdynand Bissacchini (04.02.1819 - 17.06.1893)

Ferdynand Bissacchini (04.02.1819 - 17.06.1893)

czwartek, 30 września 2010, czarnykatolik

Polecane wpisy